Parkering


För att hyra p-plats kan hyresgäster kontakta parkeringshuset i Nordstan eller Europarks parkeringshus Kungsgaraget och P-hus City.

• Parkeringshuset i Nordstan, tel 031 700 86 00
Nordstan

• Kungsgaraget på Ekelundsgatan 5-7, tel 031 13 90 05,
Europark

• P-hus City på Östra Larmgatan 3-7, tel 031 13 27 75
Europark

• Lågpris: 12kr/h

källa: http://www.p-bolaget.goteborg.se/

Besöksparkering finns i dessa P-hus samt i begränsad omfattning på kringliggande gator.