Nytt kontorshotell eller en mötesplats för entreprenörer


Vad är Entrepreneurial Hive? Är det ett kontorshotell?

Vi får väldigt ofta frågan om vi är ett nytt kontorshotell och det är inte så konstigt, då många är vana att just jobba i kontor. Visst vi har arbetsplatser så att man kan sitta och jobba som i ett kontorshotell men det är ju inte det som gör Entrepreneurial Hive till en den den speciella plattform som den ändå är. Entrepreneurial Hive ska vara en mötesplats i centrala Göteborg där entreprenörer kan träffas och också möta sin kunder något som också kallas för coworking.  Därför är hela konceptet uppbygget på en stor lounge i mitten som ska inbjuda till just möten. Jag personligen har suttit på den klassiska typen av kontorshotell och trots att jag satt med 60 andra företag så uppstod inte den stämningen där man genuint ville veta hur det gick för de andra företagen. I dagsläget är vi ca 20 företag som är representerade på Entrepreneurial Hive och det är en riktigt familjär stämning. Det tog inte heller många sekunder innan det första utbytet av tjänster uppstod mellan två entreprenörer, något som hoppas kommer bli en vanligt förekommande företeelse. Vill du du veta mer så är det bästa sättet att boka ett möte och besöka oss. Hör av dig till peter@ehive.se

 

Comments ( 0 )