Hive kör en sommarkampanj och erbjuder nya abonnenter två gratismånader


Hive kör en sommarkampanj och erbjuder nya abonnenter två gratismånader vid tecknandet av tre månader till normalpris. Så, access till Hive under maj, juni, juli, augusti och september för endast 4.500 kr exklusive moms. Haken är att du måste signera kontraktet före sista april.

Comments ( 0 )