Från dröm till företag


dream

Det finns massor med människor som går och omkring och drömmer om att starta eget. Fast ofta gör man inget av dessa drömmar, utan de stannar vid just drömmar.

Hur gör man om man vill ta ide, tanke eller dröm till att driva ett företag?

Affärsidén är grunden till företagande. Utan en affärsidé som kunder är beredd att betala för så är det bara bortkastat att starta företag. För att starta företag och lyckas krävs en alltså en affärsidé som är väl genomtänkt. Din affärsidé kan vara:

 • att du säljer en etablerad tjänst eller produkt på ett helt nytt sätt
 • att du inriktar dig på en helt ny kundgrupp eller
 • att du säljer en helt ny tjänst eller produkt.

Affärsidén behöver alltså inte vara helt ny. Du kan försöka tränga dig in bland konkurrerande företag med samma affärsidé. Men det är ofta en fördel om affärsidén är ny på nåt sätt.

Få företag har en helt unik produkt. Ofta bygger affärsidén på en vidareutveckling och förbättring av en befintlig vara eller tjänst.

Det är svårt att skapa nya behov, men ofta går det att exploatera dolda behov. Försök finna en nisch för företagets verksamhet och se till att företaget är verkligt bra inom sitt speciella område.

Företagande något för dig?

Men innan du har kommit för långt ska du börjar med att fråga dig själv är om du verkligen vill starta företag?

Tänk på att du ofta måste arbeta hårt om du vill lyckas och att det kan ta tid innan du får så stora intäkter att du kan ta ut pengar ur företaget för egen del. Det är verkligen inte lätt att vara företagare. Om svaret är ja du vill bli företagare då kan du fortsätta fundera på din affärsidé, om inte så kan du sluta läsa här.

Hur skapar man en bra affärside med tanke på att det idag finns så många faktorer som påverkar ett företag?

Ja för många är det ju detta som är hindret till att man aldrig kommer från dröm till företag. Man vet helt enkelt inte hur man ska göra.

Hemligheten bakom en lyckad affärsidé är som sagt var att den ska gå att omsätta i pengar. Utan kunder som är villiga att betala för det du säljer blir ditt företag inte långlivat.

När du väl har hittat din affärsidé är det bra att skriva ner den så snart som möjligt och fatta dig kort. Det räcker med några meningar. Affärsidén bör vara kortfattad, enkel och gå att förklara för utomstående. .
Affärsiden bör innehålla en beskrivning av produkten/tjänsten/sortimentet och hur verksamheten ska bedrivas. 
Beskriva också vad ditt företag ska tjäna pengar på samt försök också specificera en nisch som gör affärsidén speciell.

Utvärderingen av affärsidén.

Nu när du har din affärside nerskriven är det dags att utvärdera den. Var kritisk och ärlig mot dig själv. Du tjänar på att identifiera eventuella brister så fort som möjligt eftersom då har du inte investerat för mycket resurser i onödan.

Utgångspunkten i utvärderingen av affärsidén kan vara att kartlägga marknaden och konkurrenterna.

Några frågor som är viktiga att fundera kring är:

 • Behövs produkten?
 • Vad är det som gör att kunden kommer att välja just din produkt ?
 • Vilken är din kundgrupp?
 • Hur stor är marknaden 

?
 • Konkurrenskraft gällande nisch, pris, kvalité, design?
 • Hållbarhet ur ett miljö, socialt och ekonomiskt perspektiv?

 

 • Har du kompetensen?
 • Behöver du ett team?
 • Har du finansieringen eller behövs det finansiering

En viktig del för företagets verksamhet är också möjligheten till marknadsföring och distribution av produkten eller tjänsten.

 • Vilken strategi ska användas?
 • Hur ska produkterna/tjänsterna säljas?
 • Hur ska du hitta kunder?
 • Vilka försäljningskanaler kan användas?
 • Hur ska eventuell lagerhållning fungera?
 • Hur ska marknadsföringen finansieras?

Då du har funderat över olika aspekter av affärsidén och kommit fram till att en efterfråga på produkten troligen finns, är det dags att testa och fråga personer i din närhet om vad de tänker om din affärsidé. På så sätt kan du mer information som du kanske missat eller inte tänkt på.

Bli inte ledsen!

Bli inte nedslagen om personer runt omkring dig ger dig mycket negativ feedback på din affärsidé. Ofta är finns det en del sanning i vad påpekar och det är oftast saker som du kommer måste hantera, så se det bara positivt att de har hjälpt dig identifiera dessa utmaningar i ett tidigt skede och hitta sätt att lösa dessa utmaningar.

Gör en demo

Om det är möjligt gör en demo produkt be folk testa den för att se om du måste göra några anpassningar. Kanske du kan be någon bekant eller ett företag att testa en betaversion av produkten gratis mot att du feedback. Ett annat sätt kan vara att göra ett frågeformulär där personer i den tilltänkta målgruppen får svara på frågor om hur produkten/ tjänsten skulle vara utformad för de skulle köpa.

Att ständigt anpassa sig är en del av att driva företag.

Tänk på att du måste alltid anpassa dig till nya förhållanden i omvärlden och hela tiden utveckla din affärsidé. Det gäller helt enkelt att aldrig stanna upp eller slå sig till ro. Det är just det som många tycker är tjusningen med att vara företagare.

Nu när du har en affärside är nästa steg att göra en affärsplan.

Med värme

Peter Nordin

Läs nästa del om hur skapar en affärsplan