Föreläsning i förhandlingsteknik med Kasper Aase den 28 april


Entrepreneurial Hive och Juniorhandelskammaren bjuder på frukost och föreläsning på ämnet förhandlingsteknik med Kasper Aase.

Kasper har startat mer än ett dussin verksamheter inom så vitt skilda områden som vintage-möbler, alkoholimport,internetspel, framtidsstudier och IT-konsulting. Han har tio års erfarenhet av ledningsarbete och åtta års erfarenhet av styrelsearbete med förhandlingar från den lilla dagliga förhandlingen upp till köp och försäljning av hela verksamheter för tiotals miljoner kronor.

Under frukostmötet delar Kasper med sig av erfarenheter från alla möjliga förhandlingssituationer och presenterar sin syn på vad en förhandling är och bör vara samt ger även en översiktlig inblick i en del kulturella skillnader som kan uppstå i förhandlingsspelet. Delaktighet och frågor uppmanas och välkomnas

Anmäld dig här

Frukostföreläsning på ämnet förhandlingsteknik

Comments ( 0 )