Entreprenörsfrukost och mingel med Gustaf Josefsson


Entrepreneurial Hive och Juniorhandelskammaren bjuder på frukost och föreläsning.
Serieentreprenören Gustaf Josefsson nyss hemkommen från University of Oxford och institutionen för Humans Science ställer frågan Vad är verkligt?.

Entrepreneurial Hive i samarbete med JCI Göteborg bjuder på ett frukost möte som utmanar dina förutfattade uppfattningar runt företagande och entreprenörskap.

”För mig har en grundpelare i mitt entreprenörskap alltid varit att ifrågasätta. Att skrapa på ytan av de antaganden om företagandet, världen och livet som vi gör varje dag. Mitt entreprenörskap är egentligen bara en effekt av detta sökande efter vad som egentligen går att göra, vad som är möjligt. I detta frukostseminarie kommer jag att dela med mig av mina tankar och bjuda in till ett samtal om verkligheten, om mänskligheten och om meningen med allt.”
Gustaf Josefsson

Comments ( 0 )