Vikten av att misslyckas!


Hur ska man lyckas? Svaret är att ”misslyckas”. Utmanar du inte dig själv, kommer du inte att utvecklas och lyckas. Så för att lyckas måste du misslyckas om och om och om igen. Det är alltså via misslyckandet du till slut kommer att lyckas.

Vi på Entrepreneurial Hive kommer att uppmuntra våra medlemmar att misslyckas och att göra ”fel”. Vi vill att våra medlemmar ska känna sig trygga i och förstå att det är rätt att misslyckas i ”lyckas-processen” och vi vill ta bort ”felet” i att misslyckas. Vi är alla inprogrammerade i att det är fel att misslyckas och det vill vi förändra.

Lyssna på det här talet av JK Rowling och glöm inte bort att det inte är fel att misslyckas utan en del av din utveckling för att lyckas!

Comments ( 0 )